วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Three Minutes Thesis)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 20 ม.ค.60
(อ่าน 713)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Three Minutes Thesis)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Three Minutes Thesis) ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ได้ศึกษากระบวนการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในระดับนานาชาติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในภาคใต้และต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ (Three Minutes Thesis) ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ นำเสนอผลงานทางวิชาการ งานิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7696 โทรสาร 0 7431 7697

 รายละเอียด 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready