สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 13 ม.ค.60
(อ่าน 645)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมการะเกด A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง โดยวิทยากรจากผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้สนใจ : สามารถส่งใบสมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด เข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เลขที่บัญชี 404-279422-9 เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (Slip ธนาคาร) มาทางโทรสาร (FAX) ที่ 074-609655 หรือทาง E-mail : research.tsu@gmail.com โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายใน ม.ทักษิณ) การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนทันที เพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันอบรม ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074-609655 มือถือ 081-5407304 หรือ 086-4815005 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pt.tsu.ac.th/rdi/th

* หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 2 มกราคม 2560 *

 หนังสือเชิญชวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready