แจ้งผลดำเนินการแก้ไข การเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.59
(อ่าน 7938)

  หัวข้อข่าว : แจ้งผลดำเนินการแก้ไข การเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
นิสิตสามารถเข้าประเมินการเรียนการสอนได้ที่  
สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
http://10.20.1.117/asm/
สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ http://ecomp.tsu.ac.th/asm/

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready