คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 2 ก.พ.60 หมดอายุข่าว 25 ก.พ.60
(อ่าน 425)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกับ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการเล่านิทานระดับนานาชาติในประเทศไทย การสร้างพื้นที่นิทานในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้นิทานเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างสันติสุขภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ได้รับทักษะในการเล่านิทาน และประยุกต์ใช้นิทานเพื่อสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready