ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.60
(อ่าน 218)

  หัวข้อข่าว : แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม และวิทยากร หลักสูตร "บริหารงบประมาณอย่างไร จึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ตามที่สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นาย พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบรับเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “บริหารงบประมาณอย่างไร จึงห่างไกลการถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก สตง.” ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น เนื่องด้วยในวันดังกล่าวผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นาย มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรดังกล่าวแทน โดยรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเดินทางมาเป็นวิทยากรได้ในวันที่  5 เมษายน 2560

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จากวันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 และขออภัยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App