การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.60
(อ่าน 253)

  หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2560

 กำหนดการและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
      - ใบสมัคร

 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
      - บัญชีรายชื่อ

 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง   
      - แบบขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready