ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 3 ส.ค.60
(อ่าน 1651)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 บัณฑิตวิทยาลัย

 คณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)


 คณะนิติศาสตร์

 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ครั้งที่ 2)แบบเสนอชื่อ   pdf    Word

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready