ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 28 มี.ค.60
(อ่าน 79)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุม 13210-13211 และระบบเครื่องเสียงห้องบันลือ (ครั้งที่ 3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้ประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุม 13210-13211 และระบบเครื่องเสียงห้องบันลือ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-24 มกราคม 2560 นั้น ปรากฎว่า ไม่มีผู้มายื่นซองประมูลราคา จึงขอประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว (ครั้งที่ 3)

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 27 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา
: 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App