ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 24 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 28 เม.ย.60
(อ่าน 436)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ)

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 28 เมษายน 2560

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                  Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ
 ใบสมัคร      ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App