มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4 (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 18 มิ.ย.60
(อ่าน 685)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4 (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4" (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ)) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในการนี้ จึงขอเชิญครู นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิชนันท์  รวบธรรม โทรศัพท์ 094 8029735, คุณปิยฉัตร  สมบูรณ์ โทรศัพท์ 081 7667515 และว่าที่ ร.ต. อนุรัตน์  แย้มสุวรรณ  โทรศัพท์ 084 1932604

 หนังสือเชิญ
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready