แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ค.60
(อ่าน 337)

  หัวข้อข่าว : แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐  ได้มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready