แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง
วันที่ประกาศ :: 1 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 1 ก.ค.60
(อ่าน 368)

  หัวข้อข่าว : แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งตั้ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready