ประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 13 มิ.ย.60
(อ่าน 346)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียน "ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา" มีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2560 

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 13 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา : 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 2-12 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7432 5038-9 ต่อ 7422, 7427 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready