ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (โถปัสสาวะผู้ชาย จำนวน 120 อัน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 6 มิ.ย.60
(อ่าน 265)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (โถปัสสาวะผู้ชาย จำนวน 120 อัน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด คือ โถส้วมผู้ชายหอพักปาริชาต 1 และหอพักปาริชาต 2 จำนวน 120 อัน

กำหนดการขาย : 6 มิถุนายน 2560 โดยวิธีตกลงราคา เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารหอพักปาริชาต 1-2 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ขอดูพัสดุดังกล่าวได้ที่ อาคารหอพักปาริชาต 1-2 ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทุกวันในเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready