ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (นักวิทยาศาสตร์) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 9 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 28 มิ.ย.60
(อ่าน 934)

  หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (นักวิทยาศาสตร์) สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (นักวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัย จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา  และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 ประกาศ

 ใบสมัคร             ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready