ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 22 เม.ย.60
(อ่าน 88)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) จำนวน 94 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 94 รายการ โดยวิธีตกลงราคา

กำหนดดูครุภัณฑ์ : 19 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 - 15.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดประมูลราคา : 22 เมษายน 2560 โดยเริ่มประมูลเวลา 10.00 น. สิ้นสุดเวลา 10.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลราคาขายได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App