ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 13 ก.ค.60
(อ่าน 88)

  หัวข้อข่าว : แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ตามที่สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) กับการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ" ในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 นั้น เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ติดภารกิจงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล

     สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 และขออภัยผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App