ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.60
(อ่าน 163)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครให้เช่าพื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ประเภทโซนที่เปิดให้สมัคร

1. โซนเกษตร
     - ต้นไม้ ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ผลไม้
     - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียมวัสดุ อุปกรณ์จัดสวน
     - สัตว์เลี้ยง (แยกต่างหาก)

2. โซนอาหาร

     - อาหารทั่วไป (สามารถประกอบอาหารภายในร้านได้)
     - อาหารปรุงสำเร็จ หรือ อาหารสำเร็จรูป

3. โซนสินค้าทั่วไป

     - เสื้อผ้า เครืองประดับ
     - เครื่องสำอาง/สปา
     - เครื่องอุปโภค บริโภค
     - หนังสือ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - สินค้า OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
     - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/บริการทัวร์/สถาบันการเงิน
     - สินค้าตกแต่งบ้าน ขนาดเล็ก

4. โซนเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
     - เฟอร์นิเจอร์
     - เครื่องนอน

5. โซนรถยนต์/รถจักรยานยนต์/รถจักรกลทางการเกษตร
     - รถยนต์
     - รถจักรยานยนต์
     - รถจักรกลทางการเกษตร

กำหนดยื่นใบสมัคร
: 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ผู้สนใจ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง (SC1) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 7469 3996, 0 7460 9605   0 7460 9600 ต่อ 3106  3107  

 รายละเอียด

 ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App