ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 21 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 18 มิ.ย.60
(อ่าน 150)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4 (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดโครงการ "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4" (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในการนี้ จึงขอเชิญครู นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิชนันท์  รวบธรรม โทรศัพท์ 094 8029735  คุณปิยฉัตร  สมบูรณ์ โทรศํพท์ 081 7667515 และว่าที่ ร.ต. อนุรัตน์  แย้มสุวรรณ  โทรศัพท์ 084 1932604

 หนังสือเชิญ
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App