ประกาศผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 20 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.60
(อ่าน 295)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1212 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือก นายสมบูรณ์ ยกแก้ว เป็นผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริกกาเครื่องเล่นสวนสนุก ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready