ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 21 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 24 ส.ค.60
(อ่าน 2608)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 บัณฑิตวิทยาลัย

 คณะนิติศาสตร์

 สำนักคอมพิวเตอร์

 สำนักหอสมุด

 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์

 สถาบันทักษิณคดีศึกษา

 คณะศึกษาศาสตร์

 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App