ประกาศการจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 30 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 19 ก.ค.60
(อ่าน 318)

  หัวข้อข่าว : ประกาศการจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนอราคา : 17 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนอราคา : 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ประกาศผลการคัดเลือก : 19 กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจ : ซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 3-13 กรกฎาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready