สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การฝึกอบรมหลักสูตร : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 7 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 19 ก.ค.60
(อ่าน 237)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การฝึกอบรมหลักสูตร : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การฝึกอบรมหลักสูตร : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากคณะทำงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไชต์ https://goo.gl/forms/iRZZ0p68KFuIxrox1  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลขโทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7256 โทรสาร 074-609655 มือถือ 081-5407304 หรือ 086-4815005 Website : www.pt.tsu.ac.th/rdi  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

 โครงการและกำหนดการ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App