คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ ก้าวตามรอยพระราชาสานต่อที่พ่อทำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 11 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 22 ก.ค.60
(อ่าน 190)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ ก้าวตามรอยพระราชาสานต่อที่พ่อทำ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "ก้าวตามรอยพระราชาสานต่อที่พ่อทำ" ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่างเวลา 07.00 - 13.00 น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App