ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 8 ส.ค.60
(อ่าน 221)

  หัวข้อข่าว : ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารแก่นิสิตและบุคลากร ดังนี้
1. บริเวณใต้อาคารคณะศึกษาศาสตร์  อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท
2. บริเวณหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตราค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท
3. บริเวณสำนักหอสมุด  อัตราค่าเช่าเดือนละ 2,800 บาท

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นความจำนงเข้ารับการพิจารณาเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศ : 2 สิงหาคม 2560 ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองการพิจารณาคัดเลือก : 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก : 8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2560 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready