การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 25 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 5 ก.ย.60
(อ่าน 241)

  หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 กำหนดการและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
      - ใบสมัครรับเลือกตั้ง

 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  แทนตำแหน่งที่ว่าง

 กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  แทนตำแหน่งที่ว่าง   
      - แบบขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App