ประมูลราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (กลุ่มอาคารหลังคาจั่ว)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 26 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 16 ส.ค.60
(อ่าน 235)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (กลุ่มอาคารหลังคาจั่ว)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (กลุ่มอาคารหลังคาจั่ว) ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ราคากลางของงานจ้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,793,024.93 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์)

กำหนดดูสถานที่ปฏิบัติงานจ้าง : 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมจรัญจารุวัฒนา อาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 10.00 น. 

กำหนดยื่นซองประมูลราคา
: 15 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา
: 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจรัญ จารุวัฒนา อาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในราคาชุดละ 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7632 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7423, 7427 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready