ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 31 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 21 ส.ค.60
(อ่าน 733)

  หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้น  เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาตรีดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready