ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 24 ส.ค.60
(อ่าน 289)

  หัวข้อข่าว : ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

กำหนดการเข้ารับฟังคำชี้แจงขอบเขตและรายละเอียดของการออกแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
: 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่าง ๆ : 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคัดเลือก : 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก : 24 สิงหาคม 2560

ผู้สนใจ : ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารประกาศฯ ได้ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7632 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7424 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tsu.ac.th

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready