ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและแบบกระเป๋าหิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 18 ส.ค.60
(อ่าน 270)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและแบบกระเป๋าหิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะและแบบกระเป๋าหิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กำหนดยื่นซองประมูลราคา
: 17 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
: 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC206 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 4-15 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7432 5038-6 ต่อ 7422, 7427 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tsu.ac.th

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready