ประมูลราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับบริการนิสิต) ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 25 ส.ค.60
(อ่าน 243)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับบริการนิสิต) ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร (เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับบริการนิสิต) ประจำปีงบประมาณ 2560

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 24 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา : 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC206 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอรับเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11-22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7620 หรือ 0 7432 5038-9 ต่อ 7420 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App