การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 29 ก.ย.60
(อ่าน 560)

  หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 

 กำหนดการและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2)
      - ใบสมัครรับเลือกตั้ง
      - แบบขอใช้สิทธิลงคะเเนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า

 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready