ประกาศจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 18 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 29 ส.ค.60
(อ่าน 316)

  หัวข้อข่าว : ประกาศจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดยื่นซองเสนอราคา : 31 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองพิจารณาราคา : 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชัั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2560 ในเวลาทำการ  ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทรศัพท์ 0 7431 7602 ในวันและเวลาทำการ หรือทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready