ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 12 ก.ย.60
(อ่าน 316)

  หัวข้อข่าว : ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดการเข้ารับฟังคำชี้แจงขอบเขตรายละเอียดของการควบคุมงาน ฯ : 1 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนองานพร้อมหลักฐานต่าง ๆ : 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคัดเลือก
: 11 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก : 12 กันยายน 2560

ผู้สนใจ : ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารประกาศฯ ได้ในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ ห้องพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 7421 - 4230 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tsu.ac.th

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready