ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 9 ก.ย.60
(อ่าน 351)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาออกแบบ โดยวิธีคัดเลือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีคัดเลือก และเอกสารการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ เลขที่ มทษ.(สข.)25/2560  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,775,000.00 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready