ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ "ปาริชาต กตัญญุตา - คารวะ" วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 22 ก.ย.60
(อ่าน 1439)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ "ปาริชาต กตัญญุตา - คารวะ" วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App