ประกาศคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ครั้งที่ 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 22 ก.ย.60
(อ่าน 228)

  หัวข้อข่าว : ประกาศคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ครั้งที่ 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บริการถ่ายเอกสารแก่นิสิตและบุคลากรบริเวณสำนักหอสมุด อัตราค่าเช่าเดือนละ 2,800 บาท

กำหนดชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปริญญาเอก ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นความจำนงเข้ารับการพิจารณาเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดตามประกาศ : 19 กันยายน 2560 ได้ที่กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองพิจารณาคัดเลือก : 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปริญญาเอก ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก : 22 กันยายน 2560

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อใบสมัครราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 - 15 กันยายน 2560

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready