คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเดิม)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 28 ก.ย.60
(อ่าน 333)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเดิม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (วัสดุจากการรื้อถอนอาคารเดิม) ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีขายทอดตลาด

กำหนดดูพัสดุ : 27 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดประมูลราคาขาย : 28 กันยายน 2560 โดยเริ่มประมูลราคาขายเวลา 13.00 - 13.15 น. ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 3 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น) 

ผู้สนใจ : ลงชื่อและขอรับเอกสารเพื่อใช้ในการประมูลราคาขายได้ที่ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องต่อเจ้าหน้าที่

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready