คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 24 พ.ย.60
(อ่าน 376)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม (บันลือ ถิ่นพังงา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ คือ การออกข้อสอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกข้อสอบและใช้เทคนิคในการออกข้อสอบ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.huso.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7606 

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready