ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 15 ต.ค.60
(อ่าน 216)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้มีโครงการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น งานเช่าวงจรอินเทอร์เน็ต 2 วงจร ผู้ได้รับคัดเลือก คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 642,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready