คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย : วิกฤตโรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สิทธิ)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 8 ต.ค.60
(อ่าน 264)

  หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย : วิกฤตโรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สิทธิ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับ แอมเนสตี้ จัดโครงการสัมมนากฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย : วิกฤตโรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สิทธิ) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตชาวโรฮิงญา เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไปให้เข้าใจการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเพื่อให้เข้าใจถึงการปรับใช้กฎหมายทั้งกฎหมายอาญาระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 8777

 รายละเอียด


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready