วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 19 ธ.ค.60
(อ่าน 702)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพื้นที่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงพื้นที่ ในประเด็นการปฏิบัติการภาคสนาม กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการเขียนรายงานวิจัยการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งการฝึกอบรม เป็น 3 ระยะ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดังนี้

- ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560
- ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560
- ระยะที่ 3  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560


ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 091 1705840

 โครงการและกำหนดการ
  
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready