เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้หลักการของโครงการ "จะคิด ทำสอน อย่างไร"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 25 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 15 พ.ย.60
(อ่าน 359)

  หัวข้อข่าว : เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้หลักการของโครงการ "จะคิด ทำสอน อย่างไร"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้หลักการของโครงการ "จะคิด ทำสอนอย่างไร" เพือสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมประกอบด้วย
1. การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "คิดดี ทำดี ให้ซื่อสัตย์สุจริต"
2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"
3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "เด็กดีที่ซื่อสัตย์" และหัวข้อ "ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้คุณ คือต้นทุนแห่งความดี"
4. การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ "รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกัน กลไกง 4.0"

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready