รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 25 พ.ย.60
(อ่าน 354)

  หัวข้อข่าว : รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการ TOEIC (Test of English for International Comminication) สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 เพื่อประเมินสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของนิสิตหลังจบการศึกษาและของบุคคล โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาคาร 17 ชั้น 4 ห้อง 17402 ถ่ายรูปเวลา 11.30 น. เวลาสอบ 13.00 - 16.00 น.

 รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบ

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7702

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready