มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 ม.ค.61 หมดอายุข่าว 4 ก.พ.61
(อ่าน 942)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
เครือข่ายศึกษาฯ-ครุศาสตร์ จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา กำหนดจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยเน้นให้นิสิตมีความสามัคคี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยแต่ละสถาบันหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

  กำหนดการ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready