งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 2 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.61
(อ่าน 440)

  หัวข้อข่าว : งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับบริษัท  Google Thailand อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กรอนิกส์ (e-mail) ระบบใหม่ ทดแทนระบบเดิม ภายใต้โดเมน tsu.ac.th  จึงจำเป็นต้องงดการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เดิม (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่  12 -28 ก.พ.61 โดยจะเปิดใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 61 เป็นต้นไป ทั้งนี้บุคลากรยังคงสามารถใช้งานระบบจดหมายอิเล็กรอนิกส์ภายใต้โดเมน scholar.tsu.ac.th ได้ที่ http://auth.tsu.ac.th/moodle/login/index.php ตามปกติ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready