คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.61
(อ่าน 437)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน)  โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การสร้างสรรค์งานศิลป์/การสร้างสรรค์ผลงาน ในระหว่างวันที่  22 – 23  กุมภาพันธ์  2561 ณ  หอประชุมปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัดสงขลา โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ  และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระหว่างวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561 – 25  มีนาคม 2561 ณ  ART MILL  จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลป์ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์  ปรัชญาในการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติสู่นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน  ครู  อาจารย์  และประชาชนทั่วไป 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready