การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 5 เม.ย.61
(อ่าน 1227)

  หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศ

 ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready