คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด คร้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.61
(อ่าน 870)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด คร้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   


คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด ครั้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี Music teaching technique for children with special needs/ learning disabilities and solving behavior problems in music classroom


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready