ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.61
(อ่าน 335)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จะจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด ซึ่งกำหนดราคาขายขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน 40,200.00 บาท (สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35,000 - 38,300 BTU จำนวน 42 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000-13,000 BTU จำนวน 8 เครื่อง


กำหนดการขาย
: 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกพะยอม อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูรายการพัสดุได้ที่ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2561 โทรศัพท์ 0 7460 9600 ต่อ 7162-64 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready