ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 12 มี.ค.61
(อ่าน 202)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ มทษ.(สข.)19/2561  ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 นั้น เก้าอี้ไม่มีล้อ (56.11.21.02-000002) (โครงพลาสติกขึ้นรูป, ผ้าตาข่าย ฯลฯ จำนวน 140 ตัว) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ เอฟ.อาร์พี.อินดัสตรี้ (ขายส่ง, ขายปลีก, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 524,800.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready