คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครในโครงการศิลปะนิพนธ์ เทศกาลละครศิลปะนิพนธ์ ละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 17 มี.ค.61
(อ่าน 302)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครในโครงการศิลปะนิพนธ์ เทศกาลละครศิลปะนิพนธ์ ละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
นิสิตวิชาเอกการละคร สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดโครงการศิลปะนิพนธ์ เทศกาลละครศิลปะนิพนธ์ ละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางแจ้งหลังตึกดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะการแสดงนิพนธ์ของนิสิต ชั้นปีที่ 4 และสนับสนุนกิจกรรมการนำเสนอผลงานศิลปะการแสดงนิพนธ์ต่อสาธารณะ

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready